AREL Kolejinde 15. kez düzenlenen PYP Sergi Ünitesi Sunumu'nda öğrenciler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanarak çeşitli araştırmalar yaptılar.

Düşünmenin Eyleme Dönüştüğü Bir Yolculuk

Vize’de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi Verildi Vize’de Öğrencilere Sıfır Atık Eğitimi Verildi

IB (Uluslararası Bakalorya) tarafından yetkilendirilmiş bir "Dünya Okulu" olan AREL Koleji, 2020 yılında Birleşmiş Milletler Okullarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine İlişkin Taahhüdü'nü imzalayarak KÜRESEL OKULLAR programına katıldı.

1A (3)

Bu bağlamda öğrenciler, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan "Sorumlu Üretim ve Tüketim""Temiz Enerji" ve "Sürdürülebilir Şehirler" başlıklarına odaklanarak üç ana araştırma grubu oluşturdular ve uzun soluklu araştırmalar yürüttüler. Öğrencilerin iletişime geçtikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Mimarlar Odası, Schenieder Electric ve TT Tekstil Tesisleri gibi kurumlarla iş birliği yaparak bu araştırmaları destekediler.

1A (2)

Öğrenciler, 10 ana başlık altında aylar süren araştırmalarını tamamladıktan sonra elde ettikleri bulguları görsel ve sözlü sunumların yanı sıra drama, müzik ve dans gösterileriyle de izleyicilere aktardılar. "Kısıtlı kaynakları etkili bir şekilde kullanmak, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmanın temelidir." fikrinden yola çıkarak hareket eden öğrenciler, sürdürülebilirlik adına bilinçlendirme ve eylem çağrısında bulundular.

1A (4)

AREL Koleji İlkokulu'nun öğrencileri, bu önemli adımı atarken, sürdürülebilir bir gelecek için genç nesillerin eğitiminde ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam ediyorlar.

1A (5)