ESAS NO : 2023/146 Esas
DAVALI : AHMET YALI Zafer mah. Tekcan cad. No.74 İç Kapı No.12 Lüleburgaz/KIRKLARELİ

Davacı NURSEL ŞENAVCI tarafından aleyhinize açılan Tespit davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adreste tanınmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

''Durusma Günü: 02/07/2024 günü saat: 14:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 mad. ve HMK 122,127,128 ve 139. Mad. Gereğince; yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.''

18/04/2024

#ilangovtr Basın No ILN02023674