İLAN

T.C. LÜLEBURGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1084 Esas
Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Tatarköy köyü,Cilt no: 39 , Hane No: 130'da nüfusa kayıtlı, Ali ve Hatice oğlu, 01/07/1910 dogumlu, 37****68 TC kimlik nolu Ahmet Nalbant'ın 20/10/1925 tarihinde mirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup, mirasçısı olduğunu ileri sürenler varsa bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikteilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nun 594. Maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02055516