CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, çiftçilerin önemine vurgu yaparak, "Alın terini toprağa akıtan çiftçimizi yok sayarsanız, yok oluruz!" dedi. Gündoğdu, üreticilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi ve çiftçilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini vurguladı.

CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Gündoğdu, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü" dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında şunları belirtti: “Pandeminin yarattığı üretim sorunları ve ardından iklim değişikliğinin hissedilen olumsuz etkilerinin giderek artması artık gıda üretiminin, temininin ve ulaşılabilirliğinin önemi bir kat daha artmıştır.

Ülkelerin, gıda üretimi, temini ve sürdürülebilirliği   konularında çok ciddi tedbirler alınması zorunluluk haline gelmiştir.

Yaşamın devamı, ülkelerin gıda bağımsızlığının sağlanmasının en temel unsuru köylümüz, çiftçimizdir.

AKP iktidarlarının 22 yıllık hatalı politikaları sonucunda üreticilerimiz yıllardır emeğinin karşılığını alamamış, örgütlenmesi engellenmiş, refahı yükselen, daha çok kazanan, daha çok üreten bir kesim olmaktan uzaklaştırılmıştır.

Üreticilerimiz, köylülerimiz, çiftçilerimiz toprağından, üretimden zorunlu olarak uzaklaşırken tarımsal üretim Cumhuriyet tarihinde hiç olmadığı kadar dışa bağımlı hale getirilmiş, akılcı bir üretim planlaması yapılamamış, küçük çiftçi yok sayılarak korumasız ve desteksiz bırakılmıştır.

Uygulanan hatalı politikalar sonucu hem üretici hem tüketici mağdur edilmiştir. Ülkenin kaynakları akılcı kullanılamamıştır. Gıda enflasyonunda Avrupa şampiyonu olarak rekorlar kırılmış, ithalata bağımlı hale gelinmiş, halkımız da pazarlarda çöpten gıda maddesi toplar hale getirilmiştir.

Bu karanlık tablonun nedeni, çiftçinin hak ettiği destekten mahrum bırakılması ve dışa bağımlı politikaların desteklenmesidir. Bu ağır bedeli de halkımız yeterli gıdaya ulaşamayarak ödemektedir.

Bu doğrultuda;

Alın terini toprağına akıtan üreticilerimizin, çiftçilerimizin, köylümüzün emeğinin karşılığını aldığı, çocuklarımızın yeterli beslendiği, gıdaya ulaşımın en doğal hak olarak kabul edildiği güzel günler dileğiyle tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü yürekten kutluyorum. Saygılarımla.”

Haber: H. Murat Taner

Başkan Talay'dan Yeni Proje Müjdesi Başkan Talay'dan Yeni Proje Müjdesi

Ayçi