Kırklareli Kent Konseyi, tarihi bir yapı olan Karakaş Mahallesi'nde bulunan ve içkili restoran olarak hizmet veren Sırça Köşk'te çıkan yangın sonrasında açıklamalarda bulundu. Kent Konseyi, 15 Ağustos 2022 tarihinde söz konusu yapıda tespit ettikleri kanuni ihlalleri bildirdiklerini ve bunu Kırklareli Barosu'nun desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kent Konseyi'nin açıklamasına göre, söz konusu yapı, 20 Nisan 1990 tarihinde verilen 646 sayılı onay numarası ile 11 Eylül 1991 tarihinde 949 sayılı koruma kararı alınarak Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu envanterine kaydedilmiş bir kültür varlığıdır. Ancak, yapılan incelemeler sonucunda, restorasyon sırasında birçok kanuni ihlal tespit edilmişti.

İlgili taşınmazın aslında konut olarak kullanımına izin verilmişken, Sırça Köşk'ün içkili restoran olarak kullanımının, verilen izinlere aykırı olduğu ve restorasyon sırasında binanın esas durumunun ve orjinalliğinin birçok alanda bozulduğu belirtildi.

Kırklareli Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, ‘’15.08.2022 tarihinde;

Karakaş Mahallesi 72 Ada 11 Parselde 14 pafta 39-01-830 envanter numarası ile kayıtlı konut yapının;

20.04.1990-646 onay numarası ile 11.09.1991-949 25.02.2019-5741 koruma alanı kurul kararı ile Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu envanterine kayıtlı kültür varlığının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanuna aykırı bir şekilde kullanıldığı ve restorasyon yapıldığını tespit etmiş, Kırklareli Kent Konseyi olarak ihbarda bulunmuştuk.

İlgili taşınmazın konut olarak kullanımına izin verilmişken; Sırça Köşk içkili restaurant olarak kullanımının, verilen izinlere aykırı olarak yapının son restorasyon/onarım uygulamasında binanın esas durumu ve orjinalliğinin birçok alanda bozulduğunu;

- Dış cephe ana renk ve tüm görünümde değişikliğe gidildiğini

- Pencere kenarları, doğrama ve kapılarda aslına uygun bir onarım uygulanmadığını

- Tavan ve döşemelerde ana malzemenin dışına çıkıldığını

Necmiye Durmaz, Hayatını Kaybetti Necmiye Durmaz, Hayatını Kaybetti

- Özellikle tüm duvarlarda bulunan kalemişi örneklerin koruma altına alınmadan orjinalleri silinmiş, üzerine yeni sıva ve boya eklenerek aslına uygun olmayan şekilde yeniden yapıldığını

- Binanın temel sağlamlaştırma ve taşıyıcı güçlendirmesinin yapılmadığını

- Kalemişi onarım uygulamasının uzman ekipler tarafından yapılmadığı

-100 m. mesafede ibadet alanı olmasına rağmen içki ruhsatı nasıl verildiğini tespit etmiş, fotoğraf ve belgelerle Kırklareli Baromuzun desteğini alarak aslına uygun olmayan uygulamanın durdurulması hususunda ihbarda bulunmuştuk.

İtirazlarımız neticesinde ‘Geç Osmanlı -Erken Cumhuriyet ‘dönemine ait yapının ön yüz boya rengi değiştirilmiş ancak yukarıda saydığımız diğer hususlar konusunda hiçbir değişiklik olmamıştı.’’

Haber: H. Murat Taner