T.C. Bükreş Eğitim Müşavirliği, Erasmus+ programı çerçevesinde Kırklareli ve Uşak öğrenci ve öğretmen gruplarıyla bir araya gelerek önemli bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. Eğitim Müşaviri Serpil Murtezaoğlu liderliğinde yapılan bu buluşma, farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve eğitim alanında ortak çözümler arayışını temsil etti.

Bükreş'te düzenlenen etkinlikte, Kırklareli ve Uşak'tan gelen öğrenci ve öğretmen grupları, farklı eğitim sistemleri, öğretim yöntemleri ve kültürel farklılıklar üzerine deneyimlerini paylaştılar. Bu etkileşim, katılımcılar arasında derinlemesine bir anlayış ve işbirliği ortamı oluşturdu. Aynı zamanda, öğrencilere uluslararası alanda daha geniş bir bakış açısı kazandırarak kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağladı.

Eğitim Müşaviri Serpil Murtezaoğlu'nun liderliğindeki bu etkinlik, Erasmus+ programının önemli bir bileşeni olan hareketlilik faaliyetlerinin başarılı bir örneğini oluşturdu. Katılımcılar, farklı kültürlere saygı duyarak ve birbirlerini anlayarak ortak hedeflere ulaşmanın önemini deneyimlediler.

Kitap Tahlili Programı Son Buldu Kitap Tahlili Programı Son Buldu

Öğrencilere başarılar dileyen T.C. Bükreş Eğitim Müşavirliği, bu tür uluslararası etkinliklerin devamını dilerken, öğrencilerin kazandıkları deneyimlerin gelecekleri için değerli birer kaynak olacağını vurguladı. Bu tür etkinlikler, gençlerin küresel vatandaşlar olarak yetişmelerine katkı sağlayarak uluslararası düzeyde daha etkili ve duyarlı bireyler olmalarını destekler.

Haber: H. Murat Taner 

Muhabir: Hacı Murat Taner