Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen gençlik konferansları kapsamında, Kırklareli Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çapku'nun katılımıyla "Hayat ve Amaç-Bir Gaye Edinmek" konulu bir program gerçekleştirildi.

Değerler Eğitimi Söyleşisi: Din ve Bilim Değerler Eğitimi Söyleşisi: Din ve Bilim

Gençlik konferanslarının önemli bir adımı olan bu program, gençlerin hayatta amaç belirleme ve hedeflerine odaklanma konularında bilinçlenmelerini hedefledi. Programda, Prof. Dr. Ahmet Çapku'nun deneyim ve bilgi birikimiyle gençlere rehberlik ettiği, hayatın anlamı ve insanın bir gaye edinmesi üzerine önemli konular ele alındı.

Gençlerin yaşamlarına yön verecek olan hedeflerin ve amaçların belirlenmesinin önemi vurgulandı ve katılımcılara bu konuda fikir ve stratejiler sunuldu. Programın interaktif yapısı sayesinde, gençlerin soruları cevaplandı ve fikir alışverişi yapıldı.

Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nun düzenlediği bu tür etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimine önemli katkılar sağladığı ve onların geleceklerini şekillendirme sürecinde rehberlik ettiği belirtildi. Programın başarılı geçtiği ve katılımcıların olumlu geri bildirimler verdiği ifade edildi.

Bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel ve akademik açıdan gelişimlerine katkı sağlamak adına önemli olduğu vurgulanarak, benzer programların düzenlenmesinin öneminin altı çizildi.

Haber: Arzu Dursun Atay