Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü, öğrencilerin fen bilimleri konularını daha iyi anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak amacıyla aktif öğrenme yöntemlerine önem veriyor. Bu kapsamda, 4. sınıf öğrencileri, Fen Bilimleri dersinde teorik bilgileri deneylerle uygulayarak pekiştirdiler.

 Öğrenciler, "Maddenin yapısı, karışım ve saf madde, çözünme - çözelti, bozunma, mıknatıslanma" gibi temel kavramları anlamak ve öğrenmek için laboratuvar ortamında deneyler gerçekleştirdiler. Deneyler sayesinde, öğrenciler teorik bilgileri somut örneklerle gözlemleyerek kavramsal anlayışlarını derinleştirdiler.

Öğrencilerin Başarısı Pastayla Kutlandı Öğrencilerin Başarısı Pastayla Kutlandı

Bahçeşehir Koleji Kırklareli Kampüsü, öğrencilerin fen bilimleri derslerinde etkin bir şekilde öğrenmelerini ve fen bilimlerine olan ilgilerini artırmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Yapılan açıklamada, ‘’4. sınıf öğrencilerimiz Fen Bilimleri dersinde “Maddenin yapısı, karışım ve saf madde, çözünme -çözelti, bozunma, mıknatıslanma” konularını deneylerle pekiştirdiler.’’ ifadeleri yer aldı.

Haber: H. Murat Taner