Toplu İş Sözleşmeleri konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri SendikaKırklareli İl Başkanı Bahadır Arslan, sendikaların siyasi örgütler olmadığını ve tarafsızlığın önemine değindi. Arslan, sendikaların bütün siyasi partilere ve farklı dünya görüşlerine eşit mesafede durması gerektiğini belirtti.

Arslan, sendika yöneticilerinin işçiler arasında siyasi ayrım yapmaması gerektiğini vurgulayarak, herkesin farklı dünya görüşlerine sahip olabileceğini ve sendikal faaliyetlerin siyasetten bağımsız olarak yürütülmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, işçilerin temel birleştirici gücünün emek olduğunu hatırlattı.

Arslan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ‘’Toplu İş Sözleşmeleri işçilerin din, dil, ırk ve Dünya görüşü ayrımlarına göre yapılmıyor sayın sarı sendikacılar.

Çok iyi bildiğiniz gibi Sendikalar siyasi örgütler değildir, sendikaların bütün siyasi partilere ve farklı dünya görüşü olan bütün işçilere eşit mesafede durması özü gereğidir. Bu sebeple kendini sendikacı, temsilci vs. olarak tanımlayan sizler, siyaset ve işçiler arasında ayrım yapmak istiyorsanız, kendi görüşünüzü işçiye dikte etmeye çalışıyorsanız ve bu anlamda siyasiler ile çektirdiğiniz fotoğraflar, yaptığınız paylaşımlar sizleri mutlu ve mesut ediyorsa sendikalardaki faaliyetlerinize ara verip siyasi partilerde örgütlenmeyi seçmeniz daha doğru olur diye düşünüyorum.

Çünkü bütün işçiler sizinle aynı fikir ve görüşte olmak zorunda değildir, herkesin dünya görüşü kendini bağlar, paylaşımlarınızda bir üyenizin bile değerlerini, fikirlerini düşünmeden hareket etmek, görüş bildirmek sizler için lükstür, sizler işçi sınıfının birleştirici gücünün emek olduğunu unutarak bunu siyaset ile yapmaya devam ederseniz kayıplarınız kaçınılmaz olacaktır.

Çodar: ’’Mücadele Ettik ve Kazandık!’’ Çodar: ’’Mücadele Ettik ve Kazandık!’’

Siyasi ilişkilerinizi işçilerin var olan yüzlerce sorununun çözümünde kullanın, onu da yapamıyorsanız işçinin gözüne gözüne sokmayın.’’

Haber: Arzu Dursun Atay