Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, şehrin atık su arıtma tesisini yerinde denetleyerek önemli görüşmelerde bulundu. Babaeski Belediyesi arıtma tesisinin verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla yapılan denetimde, Başkan Yayla, tesisin işleyişi ve alınabilecek iyileştirme adımları hakkında istişarelerde bulundu.

TEMA'dan Su Kardeşliği Projesi TEMA'dan Su Kardeşliği Projesi

Babaeski'nin atık suyunun doğaya zarar vermeden arıtılması ve çevrenin korunması amacıyla büyük önem taşıyan bu denetimde, Başkan Yayla, tesisin teknik donanımı ve personel performansı üzerinde detaylı bir inceleme yaptı. Ayrıca, tesisin kapasitesi ve mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Başkan Yayla, Babaeski'nin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak ve atık su yönetimini daha etkin hale getirmek için tesisin verimliliğini artıracak adımların atılması gerekliliğini vurguladı. Bu doğrultuda, tesisin teknik altyapısının güçlendirilmesi ve personelin eğitimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Başkan Yayla, arıtma tesisinin çevresel etkilerini azaltmak ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak adına yapılması gerekenleri de değerlendirdi. Toplum sağlığı ve çevre koruma konularında duyarlılığın artırılması ve çevresel bilincin yaygınlaştırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti.

Haber: Arzu Dursun Atay